REVİZYON İMAR PLANLARININ ONAYI 1/1000

REVİZYON İMAR PLANLARININ ONAYI 1/1000

Konu REVİZYON İMAR PLANLARININ ONAYI
Karar Tarihi 03 Aralık 2018 15:00
Karar No 60
Müdürlük / Birim Fen İşleri Müdürlüğü

06/11/2018 tarih ve 57 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yetkili Serbest Şehir Plancısına Belediyemizce yaptırılan İlçemiz 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı Revizyonuna ilişkin; İmar Komisyonunun 27/11/2018 gün ve 1 Sayılı komisyon raporu incelenmiş olup, Revizyon imar planının uygun olduğuna karar verildiği anlaşılmıştır. Belediyemiz Meclisine havale edilen imar komisyon raporu, revizyon imar planı paftalarının gerekli inceleme ve değerlendirilmesi Belediye Meclisimizce yapılarak 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi  uyarınca 1/1000 ölçekli   Revizyon imar planlarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

KATEGORİDEKİ DİĞER KARARLAR
 • 03 Aralık

  REVİZYON İMAR PLANLARININ ONAYI 1/5000

  REVİZYON İMAR PLANLARININ ONAYI 1/5000
  Konu REVİZYON İMAR PLANLARININ ONAYI
  Karar Tarihi 03 Aralık 2018 15:00
  Karar No 59
  Müdürlük / Birim Fen İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 03 Aralık

  REVİZYON İMAR PLANLARININ ONAYI 1/1000

  REVİZYON İMAR PLANLARININ ONAYI 1/1000
  Konu REVİZYON İMAR PLANLARININ ONAYI
  Karar Tarihi 03 Aralık 2018 15:00
  Karar No 60
  Müdürlük / Birim Fen İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI