Resmi Gazete Mevzuat Bilgileri Devlet Arşivleri Gnl.Mdrlügü


5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5259 sayılı Polis Vazife Selahiyet Kanununa istinaden tüm sıhhi müesseseler (satış amaçlı işyerleri, otopark, taksi durağı v.s.) umuma açık işyerleri (kafe, internet kafe, düğün salonu, kahvehane, hamam/sauna v.b. gibi eğlence ve dinlenme amaçlı işyerleri), 2.ve 3. sınıf gıda imalathaneleri ile 2. ve 3. sınıf her tür imalathane, depo atölye, oto yıkama/yağlama v.b.işyerlerine ruhsat verme ve denetleme görevi belediyemiz yetki alanında bulunmaktadır.

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER (İMALATHANELER):

1- İtfaiye müdürlüğünden alınacak yazı
2- İmar Müdürlüğümüzden alınacak yazı
3- Başvuru beyanı
4- Esnaf sicil belgesi yada Ticaret odası belgesi
5- ÇED Raporu
6- Kira kontratı
7- Şirket Sözleşmesi (Şirketler için)
8- İmza sirküleri (Şirketler için)
9- Sorumlu yönetici sözleşmesi (Şirketler için)
10- Ustalık belgesi

SIHHİ MÜESSESE (Bakkal, Kuruyemiş, Berber, Kasap, Market,Mağaza, Büfe,Büro vs.):

1- İtfaiye müdürlüğünden alınacak yazı
2- İmar Müdürlüğümüzden alınacak yazı
3- Başvuru beyanı
4- Esnaf sicil belgesi yada Ticaret odası belgesi
5- Ustalık Belgesi
6- Kira kontratı
7- Şirket sözleşmesi (Şirketler için)
8- İmza sirküleri (Şirketler için)


UMUMA AÇIK YERLER: (Kafe, Kahvehane, İnt. Kafe, Otel vs.)

1- İtfaiye müdürlüğünden alınacak yazı
2- İmar Müdürlüğümüzden alınacak yazı
3- Başvuru beyanı
4- Esnaf sicil belgesi yada Ticaret odası belgesi
5- Ustalık Belgesi
6- Doktor raooru (İntaniye)
7- Emniyet Müd. Tahkikat raporu
8- Savcılık belgesi
9- İç ve dış kroki
10- Mesafe ölçümü
11- Kira kontratı
12- Şirket sözleşmesi (Şirketler için)
13- İmza sirküleri (Şirketler için)


MESUL MÜDÜRLÜK RUHSATI:

1- İkametgah belgesi (Muhtar ve karakol onaylı)
2- Dr Raporu (İntaniye) - Rapor 6 ayda bir yenilenecek
3- Savcılık belgesi
4- Nüfus cüzdan örneği

İnşaat ruhsatı almak için gerekli belgeler

Ruhsat için dilekçe
Tapu fotokopisi
İmar durumu
Zemin etüt raporu
Statik, Mimari, Elektrik, Sıhhi Tesisat, Isı Yalıtım Projeleri (Projeler İlgili Meslek Odalarından onaylı olacak)
Fenni Müelliflerin (TUS) Büro Tescil Belgeleri (İnşaat Müh. Mimar, Makin Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektrik Teknikeri)
Sığınak komisyon raporu (Toplam inşaat alanı 800 m den fazla olan binalar için)
Asansör Projesi (4 den fazla katlı binalardan istenir. Proje Elektrik ve Makine Mühendislerince hazırlanmış olacak.)
İnşaat Defteri (Mimarlar odasından alınacak)
Mükellefin; Vergi Kimlik Numarası ve Belediye Sicil Numarası

 

 » Duyurular
 Toplam  2 Duyuru var

 » Önemli Linkler
 
 
Banaz Belediyesi Resmi Web Sitesi
Tel: 0 276 315 10 35 | 2009 © Banaz Belediyesi

 

Sitemiz en iyi 1152-864 Çözünürlükte görüntülenir