Nikah Memurluğu

NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU USULLERİ

Evlenmek isteyen çiftlerden birinin Uşak nüfusuna kayıtlı yada ikameti Uşak olması, Banaz’da nikah kıyılması için yeterlidir. Çiftlerden ikisi birlikte belediyemizdeki Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı Nikah Memurluğuna sözlü veya yazılı başvuru yapmaları gerekmektedir. Nikah memurluğuna başvuru, imzalanmış “Evlenme Beyannamesi” ile yapılır. Sözlü başvuru yapılması durumunda nikah memuru huzurunda evlenme beyannamesi çift tarafından ikisinin imzası ile yapılır. Daha sonra nikah memuru tarafından onaylanır.

NİKAH İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Nikah için gerekli belgelerin listesini belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak alabilirsiniz. Sizden istenecek nikah için gerekli belgeler;

Evlenecek çiftlerden birisinin Uşak’ta ikamet etmesi gereklidir. Farklı illerde ikamet eden çiftler ikamet ettikleri ilin evlendirme memurluğundan evlendirme yetki belgesi getirmesi gereklidir.

Çift başvuru öncesi fotoğraflı nüfus cüzdanı ve örneğini yanında getirmelidir.

Kadın ve erkeği 8’er adet vesikalık fotoğrafı yanında getirmelidir.

Nikah memurluğunda düzenlenecek olan Evlendirme Beyannamesi kadın ve erkek tarafından imzalanmalıdır.

Evlenme ile ilgili mahkeme kararı varsa bunlar da beyana eklenmelidir.

Evlendirme memurluğuna nikah öncesi teslim edilecek vesikalık fotoğraflar, inkılap kanunlarına uygun; başın yüz ve alın kısımlarını tamamen gösterecek şekilde olması gerekmektedir.

Evlenmeye engel hastalıklarının bulunmadığını gösterir sağlık raporu alınmalıdır.

Evlendirme memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir sağlık raporları evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren "resmi sağlık kurulu raporu" alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.

Nüfus Müdürlüğünden çiftin medeni halinin tespiti amacı ile “Evlenme Ehliyet Belgesi” istenir. Bu belge evlendirmeye esas belgedir.

18 yaşını doldurmamaş erkek ve kadınlar yasal vasilerinin onayı ile 17 yaşını doldurmamış 16 yaşındaki kadın ve erkekler mahkeme kararı ile evlenebilir.

17 yaşında kadın ve erkekler Evlenme Beyannamesini doldururken arkasında bulunan Rıza Belgesi” yasal vasileri tarafından doldurularak onaylanır.

İKAMET ETTİĞİ İL DIŞINDA NİKAH ŞARTLARI

Çiftlerden herhangi birinin ikamet ettiği ildeki nikah memurluğuna başvurularak tıpkı yukarıdaki istenilen belgeler hazırlanır ve nikah memurluğuna teslim edilir. Başka ilde nikah yaptırmak istediği beyan edilir. İlgili Evlendirme Memurluğu tarafından evrakların incelenmesi neticesinde evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak çifte teslim edilir. Bu belgeyi alan çift ister yurt içinde ister yurtdışında herhangi bir yerde evlenme izin belgesini evlendirme memurluğuna teslim ederek nikahları yapılır. Bu belgenin geçerlilik süresi 6 aydır.