İMAR TADİLATININ ONAYLANMASI (KARAR NO:5)

KARARIN TARİHİ

05/01/2018

KARARIN SAYISI

5

KARARIN KONUSU

İMAR TADİLATININ ONAYLANMASI

İLGİLİ BİRİM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLANTIYA KATILAN   MECLİS ÜYELERİ                    

ZAFER ARPACI, SADIK KARADAĞ, HÜSNÜ ÇAKIN, MEHMET DALKIRAN, M.ALİ KOPARAN,MUSTAFA ŞAHİN, HÜSAMETTİN ALAKENT,SÜLEYMAN GİRGİN

TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ

KADİR TÜMER,YUSUF DALKIRAN, ZÜLFEN ÖZOĞUL, SEBAHATTİN SÜMERCAN

GÜNDEM MADDESİ

6

             KARAR :

            Mülkiyeti Belediyeye ait olan, İlçemiz Kızılcaören Köyü Köyönü Mevkiinde bulunan, imar planı dışında kalan 168 ada 4 ve 2 numaralı parsellerin GES (Güneş Enerjisi Üretim Santrali) projesinin gerçekleştirilebilmesi için Yetkili Serbest Şehir Plancısına hazırlatılmış olan UİP: 4667,125 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan notlarının “Mekansal Serbest Şehir Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmadığından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesine istinaden onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Facebookta Paylaş